There was an error in this gadget

Saturday, 10 December 2011

KEMAHIRAN MEMBACA


Kemahiran membaca ini merupakan salah satu daripada kemahiran yang terdapat di dalam komponen Bahasa Melayu Prasekolah. Komponen Bahasa Melayu merupakan salah satu komponen yang amat penting.Membaca merupakan asas kepada aktiviti pembelajaran. Murid-murid di peringkat ini seharusnya dapat menguasai kemahiran ini dengan sebaiknya. Kemahiran ini memerlukan penguasaan vokal dan konsonan serta gabungan di antara konsonan dan vokal.

No comments:

Post a Comment